Ysteprosessen - fra melk til ost

Vi får levert melk fra Tine, som leverer økologisk og konvensjonel melk fra bøndene i nærområdet. Melka kommer fersk fra melkebilen om morgenen og pumpes opp i de to ystekarene i meieriet.

For å fjerne uønskede bakterier i melka blir den pasteurisert (dvs. varmet opp til 63 grader i 30 minutter). Melka kjøles ned igjen, og vi tilsetter "gode" melkesyrebakterier. Så helles noen dråper løype i melken. Det brukes bare mikrobiell løype. Dette betyr at all ost fra Den blinde Ku kan spises av alle som vil unngå produkter laget av animalsk løype: muslimer (halal), jøder (Kosher) og vegetarianere. Løypen gjør at melken koagulerer, slik at ostemassen kan skilles fra mysen.

Skjaere ostemasse_liten.jpgEt av de viktigste trinnene i ystingen er å finne det rette tidspunktet for skjæring av ostemassen. Vi tester dette ved å skjære et snitt med en skarp kniv. Våre ystere har lang erfaring i å finne akkurat det rette tidspunkt for å bruke osteharpene til å skjære den tykke melken opp i terninger.

Ostemasse_liten.jpg

Nå skiller melken seg i ostemasse og myse.

For å lage de forskjellige ostene må vi følge de forskjellige ostereseptene nøye. - det skal røres, findeles, varmes opp, kjøles igjen, og hele tiden må temperaturene og klokka følges pinlig nøye. En ystejournal føres over hvert minste trinn i ystingen. Denne oppbevares i minst et år for å kunne finne ut av eventuelle mangler ved osten.

Ut av ystekar_liten.jpg


Ostemassen fylles i osteformene for hånd, dette er også en prosess som krever godt håndlag og erfaring. Håndformingen gjør at hver enkelt ost har litt forskjellig vekt og form, men alle ostene er over den gitte minimumsvekten.

Forme ost_liten.jpg

Når osten er fylt i osteformene må den snus fere ganger de første timene før den blir lagt i saltlake. Hvor lenge osten ligger i saltlake avhenger av størrelse og type ost, men også dette blir nøye overvåket etter klokken.

Etter saltingen blir osten modnet i et eget temperaturstyrt modningsrom, og deretter etterlagret i kjølerommet. Til slutt blir osten pakket i godkjent emballasje og sendt til butikken vår.

Håndlaget norsk mat av god kvalitet tar det lang tid å lage! Kom gjerne innom en våre butikker for å smake hele vårt utvalg av norsk mat!

Ferdig ost_liten.jpg

Merkelapp_liten.jpg

De faste ostene påføres to strøk med voks og settes på kjølerommet i mange uker (minimum 3 måneder for de ulike Goudatypene). Her må de passes på; snus og overflatebørstes et par ganger i uken.Utsnitt stryking_liten.jpg For å skille de forskjellige ostene fra hverandre strykes merkelapper på osten for hånd.

Til slutt sendes osten til butikkene og er klar til å nytes av kresne ganer.

For bestilling av ost, ring 900 67 505 eller send oss en mail til bestilling@denblindeku.no

Den blinde Ku - når opprinnelsen teller!

Eventyret begynte da Inger Rosenfeld fikk ei halvblind ku i 50-årsgave, lærte seg å yste og bygde meieri. Ostene ble først prøvd ut i Frankrike hvor de ble svært godt mottatt. Siden har de funnet veien til kresne ganer både i Norge, USA og andre land.

Den blinde Ku - når opprinnelsen teller


Den blinde Ku Snertingdal AS
Herløgs vei 5b, 1433 Ås
Tlf: 91 56 56 56
info@denblindeku.no